ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)
ประจำปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงนิตยา มานพคำ เบอร์1 ได้เป็นประธานสภานักเรียนคนต่อไป #โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,17:37   อ่าน 57 ครั้ง